За да направим нашата уебстраница съвременна и функционална, използваме „бисквитки“ (cookies). РАЗБРАХ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Клубна карта

Клубна карта

Общи условия за издаване и позване на клубни карти "My Market"

 

Oбщи условия за издаване и ползване на Клубни карти  „My Market“ 

 

1. Клубна карта My Market се издава от и остава собственост на "Май Маркет"АД.

 

2. Клубна карта My Market се издава само на физически лица над 16 години. Всеки клиент има право само на една клубна карта.

 

3. Клубна карта My Market се издава лично, след попълване на регистрационен формуляр в супермаркети "Май Маркет"(между 9:00 и 17:00 ч. в работни дни) или чрез изпращане на електронен формуляр на сайта на „Май Маркет" – www.my-market.bg и получаване на картата в желан от Вас обект.

 

4. Маркираните като задължителни лични данни във формуляра се изискват за изпълнението на услугата и в случай, че не сте съгласни да ги предоставите, издаването на карта ще Ви бъде отказано.

 

5. Клубна карта My Market дава възможност да се активира за използване на процент отстъпки върху извършените покупки на стоки, още от момента на нейното издаване. Натрупването на по-големи обороти от пазаруване, дава възможност за ползване на по- големи отстъпки при покупки. Отстъпките над 1% могат да се използват само  след натрупване на определен оборот , изчислим на база  период от 4 (четири) календарни месеца и са валидни за следващите бъдещи покупки, за следващия календарен период от един календарен месец. Отстъпката се прави само на бъдещи покупки на база реализиран по новите скали оборот – последните 4 календарни месеца се вземат за базов оборот.

 

6. В срок до 15 работни дни оператор обработва регистрационния формуляр и въвежда данните в картовия сървър. В този период картата се активира за натрупване на оборот и ползване на отстъпки. Клиентът  може да започне да използва картата незабавно. В случай, че попълнената във формуляра информация е непълна, грешна или неточна, издадената карта може да бъде блокирана.

 

7. Срокът за издаване на една Клубна карта My Market при попълване на електронен формуляр е до 10 работни дни. Издадената Клубна карта се получава на касите на супермаркета, който е посочен в електронната бланка, след обаждане на оператор – картов център.

 

8. При непотърсена Клубна карта My Market, издадена по електронен път в срок от 1 месец, от датата на подаване на заявлението -  картата се анулира по служебен път.

 

9. Ползването на Клубна карта My Market е възможно в търговските обекти, обозначени със специален стикер.

 

10. Ползването на отстъпка с Клубна карта My Market и натрупването на оборот по скалите, посочени в Общите условия при покупка на стоки от търговските обекти се извършва САМО с представянето на Клубната карта, при извършване на плащане на касите на търговските обекти.

 

11. Клиентът има ангажимент да предоставя Клубна карта My Market на обслужващият го касиер, още със започване маркирането на закупените стоки, преди приключване на касовата операция с издаване на касов бон за реализираната покупка. Непредоставянето на Клубна карта My Market от страна на клиента, преди приключване на касовата операция с финализиране и издаване на касов бон, не води до натрупване на оборот за конкретните покупки и предоставяне на директна отстъпка. В този случай Май Маркет АД не носи отговорност за натрупване на оборот от съответната покупка по скалите на Програмата за лоялни клиенти и предоставяне на директна отстъпка от конкретната покупка.

 

12. Всеки притежател на клубна карта, получава 1% директна отстъпка от своите  покупки, като този 1% отстъпка се ползва при покупка, независимо от реализираният оборот .

 

13. Останалите  нива на отстъпки по настоящата Програма за лоялни клиенти се реализират чрез натрупан от клиента базов оборот за предходен 4 (четири) месечен календарен период, който служи за база на начисляване на отстъпките за следващия календарен месец.

 

14. При покупка от посочените супермаркети "Май Маркет", включени в Програмата за лоялни клиенти, притежателят на Клубна карта My Market получава отстъпка, която отстъпка е активна за клиента още от датата на издаване на Клубната карта. Процентът отстъпка, която може да използва клиентът е в зависимост от натрупания по Клубната карта базов оборот за предходен 4 (четири) месечен календарен период (от 01-во число на първия календарен месец до последния ден на последния календарен месец за предходните четири календарни месеца).

14.1. 4 (четири) месечния период, се изчислява от предходни 4 (четири) календарни месеца, от първо число на първия календарен месец до последния ден на четвъртия календарен месец. При достигане на конкретен базов оборот съгласно  нивата за отстъпки , клиентът има право от 1-во число на следващия календарен месец до изтичане на календарния  месец , да ползва директна отстъпка в касовия бон.

 

14.2 Клиент, активирал своята нова Клубна карта My Market на 1-во число на текущия месец и реализирал оборот от 200,00 лв още същия ден, ще може да се ползва от описаните в настоящите условия отстъпки, едва на 01-во число на следващия календарен месец до изтичане на календарния месец.

 

14.3 Нивата на отстъпка, която притежателите на Клубни карти My Market могат да ползват при покупки в посочените супермаркети "Май Маркет", са в зависимост от реализирания оборот от притежателя на Клубната карта, за предходен 4 (четири) месечен календарен период.

 

14.4. При предоставяне на Клубна карта My Market системата автоматично изчислява натрупаният оборот през предходните 4 (четири) календарни месеца и съответно прилага достигнатите отстъпки.

Нива на остъпките:

     I. при базов оборот от 0,00 лв – е в сила отстъпката, която дава Клубната карта от 1% от стойността на закупените стоки

     II. при достигнат базов оборот от  200,00 лв - клиентът получава отстъпка от 2% от стойността на закупените в следващия календарен месец стоки, считано от 01-во число на календарния месец до последния ден на календарния месец.

     III. при достигнат базов оборот от  400,00 лв  – клиентът получава отстъпка от 3% от стойността на закупените в следващия календарен месец стоки, считано от 01-во число на календарния месец до последния ден на календарния месец.

     IV. при достигнат базов оборот от 600,00 лв – клиентът получава отстъпка от  4% от стойността на закупените в следващия календарен месец стоки, считано от 01-во число на календарния месец до последния ден на календарния месец.

     V. при достигнат базов оборот от  800,00 лв – клиентът получава отстъпка от 5% от стойността на закупените в следващия календарен месец стоки, считано от 01-во число на календарния месец до последния ден на календарния месец.

Ниво

При достигнат оборот за предходните 4(четири) календарни месеца:

Директна отстъпка от стойността на покупката през настоящият календарен месец:

I.

0 лева

1%

II.

200 лева

2%

III.

400 лева

3%

IV.

600 лева

4%

V.

800 лева

5%

 

• отстъпката се начислява автоматично в момента на покупката и е видна от клиента в издадения касов бон;

• отстъпката се начислява независимо от начина на извършеното от клиента плащане – в брой или безкасово с дебитна/кредитна карта, ваучери за храна и др.

14.5. ВАЖНО: Отстъпки не се начисляват и настоящите условия за търговска отстъпка не се прилагат при покупка на:

• Стоки в  промоция;

• Стоки в акция;

• Стоки включени в промоционална брошура;

• Стоки с трайно намалена цена;

• Стоки с вече направена отстъпка;

• Стоки със статус: преоценка.

 

Стойността на описаните стоки не се натрупва като оборот, даващ възможност за ползване на описаните отстъпки.

14.6. ВАЖНО: Отстъпки не се начисляват и настоящите условия за търговска отстъпка не се прилагат при: Стоки в  промоция; Стоки в акция; Стоки, включени в промоционална брошура; Стоки с трайно намалена цена; Стоки с вече направена отстъпка; Стоки със статус: преоценка,  преса, покупка на тютюневи изделия, ваучери за телефони и лотарийни билети;

Стойността на описаните стоки не се натрупва като оборот, даващ възможност за ползване на описаните отстъпки.

 

15. Ползването на отстъпките се извършва при завършване на покупката и заплащане на извършените покупки на касите в супермаркети "Май Маркет", независимо от начина на извършване на съответното плащане в брой или с кредитна/дебитна карта/ваучери. Притежателят на Клубна карта My Market, следва да я предостави на касата, за да бъде активирана отстъпката за всяка покупка и натрупване на оборот по скалите. Без предоставяне на Клубна карта My Market на касата на съответния търговски обект, не могат да се ползват описаните директни отстъпки и НЕ МОЖЕ да се натрупва оборот по скалите, описани в настоящите Общи условия, независимо, че клиентът е притежател на Клубна карта  My Market.

 

16. Начислената отстъпка се отразява в издадения касов бон, а натрупаният от всяка покупка оборот се начислява в Клубната карта My Market в момента на покупката, със съответна дата на извършената покупка. На издаденият при покупката касов бон ще се изписва информация за : натрупания базов оборот за предходния 4 (четири) месечен календарен период  и сумата на директната отстъпка от извършената покупка.

 

17. Отстъпки по Клубна карта  My Market не се натрупват при покупка на : Стоки в  промоция; Стоки в акция; Стоки, включени в промоционална брошура; Стоки с трайно намалена цена; Стоки с вече направена отстъпка; Стоки със статус: преоценка, преса, тютюневи изделия, карти за телефонни услуги и лотарийни билети. Стойността на описаните стоки не се натрупва като оборот, даващ възможност за ползване на описаните отстъпки, съгласно т.14.5 и т.14.6.

 

18. Натрупването на обороти по Клубната карта е неограничено по стойност, но максималният размер на отстъпката, която може да се ползва от притежателят на Клубна карта My Market е 5%. Информация за стойността на натрупания оборот за предходния четири месечен календарен период  в Клубна карта My Market се съдържа във всеки касов бон, издаден при плащане на стоки и използване на Клубната карта.

 

19. При загуба, кражба или увреждане на Клубна карта My Market, притежателят й следва незабавно да уведоми тел. 0879 941 808 ( Картов център ) или на място в някой от посочените супермаркети "Май Маркет" всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа. Загубена, открадната или повредена карта се блокира, а при желание се издава нова карта след попълване на заявление-образец и заплащане на такса от 1,00 лв. Натрупаният оборот се запазва и се прехвърля в новата карта.

 

20. При неправомерно натрупване на оборот вследствие техническа грешка на  картовия софтуер или грешка на служител, неправомерно натрупаният оборот се отнема по служебен път.

 

21. При ненатрупване на оборот поради  техническа грешка на картовия софтуер, то той се натрупва по картата по служебен път.

 

22. В случай, че в период от 12 месеца Клубна карта My Market не е използвана за натрупване на оборот и/или ползване на отстъпки, Май Маркет АД има право да блокира и  да изтрие личните данни на картодържателя.

 

23. Ползването на Клубна карта My Market е възможно в посочените обекти на Май Маркет , както и в обектите на партньори,  при организиране на съвместни маркетингови инициативи и ценови промоции/отстъпки.

 

24. При проблем с техническата свързаност между търговските обекти и Картов център, оборотите по Клубна карта My Market се натрупват по служебен път веднага след отстраняване на проблема.

 

25. При промяна на подадените от Вас лични данни, следва да ни уведомите по един от следните начини:

• на място в обект , като се попълни приложеното Заявление зa достъп/изтриване/коригиране/ограничаване на обработката/възражение срещу обработката на лични данни;

• онлайн в сайта www.my-market.bg, като се попълни приложеното Заявление за достъп/изтриване/коригиране/ограничаване на обработката/възражение срещу обработката на лични данни.

Май Маркет" АД не носи отговорност за неизпълнение на ангажиментите си, поради предоставяне на грешни или неактуални лични данни.

 

26. „Май Маркет" АД си запазват правото да променят условията за ползване на Клубна карта My Market по всяко време. Всяка промяна в Общите условия ще бъде публикувана на интернет страница www.my-market.bg и в търговските обекти, като промените влизат в сила след тяхното публикуване.  В случай, че клиент иска да прекрати своето участие в програмата за лоялни клиенти , то той има право да заяви пред Май Маркет това свое желание и да поиска личните данни, които е предоставил,  да бъдат изтрити. При прекратяване на програмата за лоялност, Вашите данни ще бъдат своевременно изтрити.

 

27. Подробна информация за начина, по който се управляват личните данни, събирани при издаване на Клубна карта My Market, се съдържат в Политика за защита на личните данни на „Май Маркет" АД, налична на нашата интернет страница www.my-market.bg и в търговските обекти, с която е желателно да се запознаете.

 

28. Приемайки Общи условия за издаване на Клубна карта My Market, клиентът се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от „Май Маркет" АД и споделяни с партньорите в търговските обекти на My Market, за целите на програмата за лоялни клиенти , както и при организиране съвместно с партньорите в търговските обекти на My Market на съвместни маркетингови инициативи, игри, ценови промоции/отстъпки и др.. Вие може по всяко време да оттеглите своето съгласие в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679

 

29. Относно въпроси, неуредени в настоящите Общи условия, важат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 

Новите Общи условия влизат в сила, считано от 01.02.2020г   и  отменят действието на досега действащите Общи условия за издаване и  ползване на Клубни карти My Market, считано след  31.12.2019г.