Таксуване на пластмасовите кутии за храна

03/01/2023

Уважаеми клиенти, Съгласно Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 2 Ноември 2021 г.) https://www.moew.government.bg/static/media/ ups/tiny/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NNVOPPVOS.pdf от 01.01.2023 г. започват да се прилагат задължителните европейски и национални разпоредби, които налагат таксуване на пластмасовите кутии за храна за еднократна употреба отделно от закупените продукти. Цената на един брой пластмасова кутия за храна става: 0,20 лв. Мярката цели намаляване вредното въздействие върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места на пластмасовите продукти за еднократна употреба, както и трайно намаляване на ползването им. Благодарим за проявеното разбиране, екипа на МАЙ МАРКЕТ

Таксуване на пластмасовите кутии за храна