Таксуване на пластмасовите кутии за храна

03/01/2023

Уважаеми клиенти,

Съгласно Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 2 Ноември 2021 г.) от 01.01.2023 г. започват да се прилагат задължителните европейски и национални разпоредби, които налагат таксуване на пластмасовите кутии за храна за еднократна употреба отделно от закупените продукти.

Цената на един брой пластмасова кутия за храна става: 0,20 лв.

Мярката цели намаляване вредното въздействие върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места на пластмасовите продукти за еднократна употреба, както и трайно намаляване на ползването им.

Благодарим за проявеното разбиране!

Eкипът на МАЙ МАРКЕТ

Таксуване на пластмасовите кутии за храна