За да направим нашата уебстраница съвременна и функционална, използваме „бисквитки“ (cookies). РАЗБРАХ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Игри

Игра

Играй и може да спечелиш шоколад СВОГЕ /17.06.2022 - 30.06.2022г./

Условия

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ИГРА                                                                                    

„Консуматорска активност с продукти на марка Своге

 

1.ПРЕДМЕТ

Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Настоящите условия определят механизма на играта и начина на участие в нея. Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на www.my-market.bg. С извършването на което и да е от действията за участие в играта описани по-долу, всеки участник потвърждава и декларира, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги приема безусловно;

 

2. ОРГАНИЗАТОР

Под Организатор се разбира само и единствено „Клио Комерс-ТБ“ ЕООД. Организаторът определя регламента, продължителността и наградите на настоящата игра, която провежда. Всеки участник се запознава с условията и се съгласява с тях, преди да вземе решение да участва;

 

3. ОБХВАТ НА ИГРАТА

Играта се провежда в следните обектите на ТМ Май Марект:

My Market Лабиринт, гр.Варна, ул.Андрей Сахаров 9;

My Market Белослав Център, гр.Белослав, ул.Трети март 29

My Market Факт, гр.Белослав, ул.Трети март 101 а

 

4. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Периодът, през който ще се провежда играта е: 17.06.2022 - 30.06.2022г. или до изчерпване на количествата на наградите. Всяка подадена форма за участие, подадена след изтичане на срока не се приема от организатора, а нейният подател фактически не участва;

 

5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Забранено е участието в томболата на служители на „Май Маркет” АД,  както и на членове на техните семейства;

 

6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В ИГРАТА

- Всички шоколади с марки „Своге“;

 

7. НАГРАДИ.

„Своге Екстра Какао“ 80гр.; 

 

8. МЕХАНИЗЪМ   

Купи шоколади „Своге“ за минимум 3 лв., вземи скреч карта и можеш да спечелиш „Своге Екстра Какао“80 гр.

 

9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите се получават на място в магазина при предоставяне на касова бележка с участващите продукти в играта посочени в т.6. Печелившите касови бонове се съхраняват в магазина и при поискване от страна на организатора се предоставят;

 

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА

При форсмажорни обстоятелства периода на томболата може да бъде удължен.

Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност. Предоставяне (прехвърляне) на правото на получаване на наградата на трети лица не е разрешено. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта. Организаторът на игрите си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на игрите. Промени на правила на настоящата Игра могат да бъдат извършени само  от Организатора. В този случай промените и измененията влизат в сила от момента на тяхното оповестяване на интернет страницата на -  www.my-market.bg

При нарушаване на настоящите правила, организаторът си запазва правото да изключи от участие съответните лица веднага и/или със задна дата. В такива случаи е възможно, вече придобити печалби да се отменят и изискат обратно. Участниците дават изрично съгласието си личните им данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството за целите на играта, а в случай , че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните имена  по избран от дружеството начин. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите, предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкретната проява и обявяване на печелившите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.