Игри

Игра

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА „СПЕЧЕЛИ ЧАША БАНКЯ”

Описание

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ИГРА

„СПЕЧЕЛИ ЧАША БАНКЯ

 

 

 1. ПРЕДМЕТ

Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Настоящите условия определят механизма на играта и начина на участие в нея. Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на www.my-market.bg. С извършването на което и да е от действията за участие в играта описани по-долу, всеки участник потвърждава и декларира, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги приема безусловно.

 

 1. ОРГАНИЗАТОР

Под Организатор се разбира само и единствено „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД. Организаторът определя регламента, продължителността и наградите на настоящата игра, която провежда. Всеки участник се запознава с условията и се съгласява с тях, преди да вземе решение да участва.

 

      3.  ОБХВАТ НА ИГРАТА

 1. Супермаркет MY MARKET /Ралица/ - гр.Варна, кв.Аспарухово, ул. „Г. Студена“ № 12;
 2. Супермаркет MY MARKET /Симона/ - гр. Варна, кв. Младост, до бл. 104;
 3. Супермаркет MY MARKET /Веста/ - гр. Варна, кв.Възраждане, ул.„Здр. Чакъров“ № 9;
 4. Супермаркет MY MARKET /Лабиринт/ - гр. Варна, ул.“Андрей Сахаров“ № 9;
 5. Супермаркет MY MARKET /Камчия/ - гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 62-64;
 6. Супермаркет MY MARKET /Одесос/ - гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 31-33;
 7. Супермаркет MY MARKET /Опал/ - гр.Варна, ж.к.Младост, ул.“Хан Севар“ № 5;
 8. Супермаркет MY MARKET /Явор/ - гр.Варна, ж.к.Младост, ул.“Васил Чекеларов“ № 16;
 9. Супермаркет MY MARKET /Оазис / - гр. Белослав, ул.“Трети март“ № 101 а;
 10. Супермаркет MY MARKET /Сити/ - гр.Белослав, ул.“Кирил и Методий“ 18;
 11. Супермаркет MY MARKET /Електрон/ - гр. Варна, ул.“Генерал Тошев“№ 38;
 12. Супермаркет MY MARKET /СИДИ /- гр. Аксаково , ул. „Петрова нива“ № 5А ;
 13. Супермаркет MY MARKET /Студентска/- гр. Варна , ул.“Студентска“ № 7;
 14. Супермаркет MY MARKET /Виница/- гр. Варна ,  кв.Виница,ул.“Цар Борис III“ , № 1a;
 15. Супермаркет MY MARKET /Владиславово 2 /- гр.Варна, жк.Вл.Варненчик, до бл.11;
 16. Супермаркет MY MARKET /Левски /- гр.Варна, жк.Студентска, бл.4;
 17. Супермаркет MY MARKET / Евросити /- гр.Варна, ул. „Владимир Висоцки“ № 4-6;
 18. MY MARKET MИНИ /Гюрла /- гр.Варна, ж.к.Младост, ТКМладост № 50-55;
 19. MY MARKET МИНИ /Македония/-гр.Варна, ул.“Македония“ № 25;
 20. MY MARKET МИНИ /Петко Тодоров/- гр.Варна, ул.“Петко Тодоров“ № 58;
 21. MY MARKEТ МИНИ /Киселов/ - гр.Варна, ул.“Ген.Киселов“ № 7;
 22. MY MARKET МИНИ /Брегалница/ - гр.Варна, ул.“Брегалница“ № 65;
 23. MY MARKET МИНИ /Роза/ - гр.Варна, ул.“Роза“ № 9;
 24. MY MARKET МИНИ /Роза 33/ - гр.Варна, ул.“Роза“ № 33;
 25. MY MARKET  МИНИ /Римски терми / - гр.Варна, ул.“Сан Стефано“ № 10;
 26. MY MARKET  МИНИ /Цар Освободител / - гр.Варна, ул.“Цар Освободител“ № 33;
 27. MY MARKET  МИНИ /Български орел / - гр.Варна, ул.“Български орел“ № 2;
 28. MY MARKET  МИНИ /Цар Асен/ - гр.Варна, ул.“Цар Асен“ № 1;
 29. MY MARKET МИНИ /Република/ - гр.Варна, бул.Република 58;
 30. MY MARKET МИНИ /Синчец/ - гр.Белослав, ул.Синчец 2
 31. MY MARKET  МИНИ /Белослав Център/ - гр.Белослав, ул.“Трети март“ № 29;
 32. MY MARKET  МИНИ МАРИНА – гр.Варна, ул.Подполковник Калитин 61;
 33. МИНИ ШИШКОВА - гр.Варна, ул.“Михаил Колони“ № 17;
 34. MY MARKET МИНИ /Чаталджа/ - гр.Варна, ул.“Войнишка“ 1

 

4. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Периодът, през който ще се провежда играта е: 01.03.2023 г. – 31.03.2023 г. до изчерпване на количествата на скреч картите или на наградите. Всяка подадена форма за участие, подадена след изтичане на срока не се приема от организатора, а нейният подател фактически не участва.

 

5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Забранено е участието в томболата на служители на „Май Маркет” АД,  както и на членове на техните семейства.

 

6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В ИГРАТА

Вода “Банкя“ 0,5; 0,75; 1 и 1,5 л.;

 

7. НАГРАДИ

Брандирана чаша за вода с лого „Банкя“;

 

8. МЕХАНИЗЪМ

Купи 2 бр. в комбинация по избор „Банкя“, изтрий скреч поле и виж дали печелиш чаша за вода с лого „Банкя“;

 

9.ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите се получават на място в търговските обекти при предоставяне на печеливша скреч карта и касов бон с включени продуктите посочени в т.6;

 

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА

При форсмажорни обстоятелства периода на томболата може да бъде удължен.

Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност. Предоставяне (прехвърляне) на правото на получаване на наградата на трети лица не е разрешено. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта. Организаторът на игрите си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на игрите. Промени на правила на настоящата Игра могат да бъдат извършени само  от Организатора. В този случай промените и измененията влизат в сила от момента на тяхното оповестяване на интернет страницата на -  www.my-market.bg

При нарушаване на настоящите правила, организаторът си запазва правото да изключи от участие съответните лица веднага и/или със задна дата. В такива случаи е възможно, вече придобити печалби да се отменят и изискат обратно. Участниците дават изрично съгласието си личните им данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството за целите на играта, а в случай , че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните имена  по избран от дружеството начин. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите, предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкретната проява и обявяване на печелившите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.